Bemutatkozás

Dr. habil. Domonkos Endre (PhD) vagyok. 2002-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán okleveles történészként, 2003-ban pedig politikai szakértőként végeztem. Tanulmányaimat később a Budapesti Corvinus Egyetem BIGIS posztgraduális képzésén folytattam, ahol 2006 tavaszán Európai Uniós szakértőként végeztem. 2004-ben felvételt nyertem a Corvinus Egyetem Nemzetközi kapcsolatok Doktori Iskolába, ahol tanítási gyakorlatomat először a Nemzetközi kapcsolatok, majd később a Világgazdasági tanszéken folytattam.
Kutatási szakterületem közé a mediterrán országok: Franciaország, Spanyolország és Portugália európai uniós politikája, kül- és gazdaságpolitikája tartozik. Emellett európai uniós szakértőként részletesen foglalkozom a Lisszaboni Szerződés EU intézményrendszerét és döntéshozatalát, valamint közösségi politikáit érintő főbb változásaival is.
2011. február 21-én védtem meg „Nemzetközi autonómia-modellek és kisebbségi kérdés. A katalán regionális autonómia és tapasztalatai Kelet-Közép- Európában” című doktori értekezésemet summa cum laude minősítéssel.
Kutatói tevékenységem során valamennyi tudományterületet felölelő (történelem, politológia, közgazdaság) multidiszciplináris megközelítést alkalmazok. Kutatási szakterületemmel kapcsolatos publikációim az Európai Tükör, Külügyi Szemle, Valóság és Közgazdaság című tudományos folyóiratokban jelentek meg.
A tudományos elemzői munka mellett meghatározó fontosságú széles körű oktatási tevékenységem, amely kiterjed az Európai Unió intézményi-szervezeti rendszerére, döntéshozatalára, továbbá az Unió közösségi politikáinak ismertetésére.
2010. szeptember 1-jétől a Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi Kapcsolatok tanszékének oktatója, 2016. március 1-je óta pedig tudományos főmunkatársa vagyok.
2017. február 22-én habilitáltam a Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskolában. Habilitációs dolgozatom témája Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete a két világháború között volt.